Bewust Bilderberg

Duurzame keuzes voor een gastvrij verblijf

Als hotelketen draagt Bilderberg graag bij aan een duurzame wereld. Want herinneringen maken gaat niet alleen over iets bewaren uit het verleden, maar ook over zorgen voor een goede toekomst. Alleen wanneer we goed omgaan met onze planeet kan Bilderberg een plek blijven waar mooie momenten ontstaan. Bewust Bilderberg is een een initiatief om op strategisch en operationeel niveau keuzes te maken die het welzijn van mens, dier en planeet voorop zetten. Zodat we niet alleen nu, maar ook in de toekomst, onze gasten met open armen kunnen verwelkomen.

ONZE DOELSTELLINGEN

We richten ons op drie thema’s: onze gasten, onze planeet en onze mensen. Deze thema's hebben we onderverdeeld in acht doelstellingen.

 • 1. ETEN EN DRINKEN

  • Voedselverspilling reduceren
  • Aandacht voor seizoensgebonden en lokale producten
  • Koffie en thee direct en ethisch inkopen
 • 2. DUURZAAM BEWUSTZIJN

  • Tweejaarlijkse duurzaamheids- rapportage publiceren
  • Informeren van gasten en het trainen van medewerkers
  • Green Key Gold certificering
 • 3. AFVAL EN RECYCLING

  • Gasten kunnen afval scheiden in openbare ruimtes
  • Plastic afval verminderen en het recyclen van plastic
  • Gestort afval reduceren
 • 4. VERANTWOORD INKOPEN

  • Een bewust inkoopbeleid
  • Onze leveranciers tekenen een duurzaamheids- verklaring
 • 5. CO2-EMISSIES

  • Inzichtlijk maken van CO2-emissies
  • CO2-emissie verminderen
  • Energie verbruikende installaties vervangen
 • 6. WATERVERBRUIK

  • Inzicht in waterverbruik
  • Bewustwording medewerkers
  • Waterverbruik reduceren
 • 7. GOED WERKGEVERSCHAP

  • Verzuimpercentage laag houden
  • Duurzaam inzetbaarheidsbeleid
  • Onderzoeken, trainen en beleid maken
 • 8. GEMEENSCHAPONTWIKKELING

  • Steunen van twee sociale projecten
  • Medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt

THEMA 1: ONZE GASTEN

Hierbij focussen we ons op duurzaam eten en drinken en duurzaam bewustzijn

1. ETEN EN DRINKEN
Van een goede kop koffie tijdens een zakelijke ontmoeting tot een culinair vijfgangendiner tijdens een weekendje weg; vrijwel iedere gast van onze hotels zal iets eten of drinken. Eten en drinken is dan ook een onderwerp dat ons na aan het hart ligt en waarmee we als hotelketen hét verschil kunnen maken. Sinds 2019 is voedselverspilling een belangrijk thema bij Bilderberg. Eén derde van het wereldwijd geproduceerde voedsel wordt verspild. In Nederland wordt jaarlijks 2 miljard kilo voedsel weggegooid. Daarvan komt 14% voor rekening van de horeca, blijkt uit onderzoek uitgevoerd door de Rabobank. Wij willen ons aandeel hierin reduceren en in 2030 50% minder voedsel per gast verspillen dan in 2021.

ONZE AMBITIE
We serveren heerlijk eten op basis van een duurzaam aanbod en een eerlijke prijs voor de makers. We zetten producten van Hollandse bodem op de kaart en koken met producten van het seizoen. Door slim in te kopen en producten efficiënt te verwerken, verminderen we de voedselverspilling in onze hotels.
 

2. DUURZAAM BEWUSTZIJN BIJ GASTEN
Bij Bilderberg vinden we het belangrijk dat onze gasten van een schone en gezonde leefomgeving kunnen genieten. We nemen onze verantwoordelijkheid voor de dagelijkse keuzes die we daarin maken. Daarnaast voelen we de verantwoordelijkheid om bewustwording bij onze gasten te creëren. Door onze gasten op een positieve en subtiele manier te vertellen wat we doen, wat ook wel ‘nudging’ wordt genoemd, stimuleren we hen om zelf ook duurzame keuzes te maken; keuzes die aan hun eigen welzijn en aan de omgeving bijdragen.

ONZE AMBITIE
Het is onze ambitie dat alles tijdens het verblijf van een gast in ons hotel bijdraagt aan het welzijn van de gast zelf en de omgeving. We zijn transparant over wat we wel en niet doen op het gebied van duurzaamheid en stimuleren onze gast om tijdens zijn verblijf bewuste keuzes te maken.

THEMA 2: ONZE PLANEET

Hierbij kijken we naar onze samenwerkingsverbanden, duurzame inkoop, afval en CO2

3. AFVAL EN RECYCLING
Onze hotels produceerden in 2019 gezamenlijk 1 miljoen kilo aan afval per jaar. Dat is ongeveer het gewicht van 25.000 opgemaakte hotelbedden. Het afval wordt zoveel mogelijk gescheiden aangeleverd bij onze partner in afvalmanagement. Maar dat lukt niet altijd, bijvoorbeeld als het afval uit verschillende materialen bestaat of als de sortering niet juist is verlopen. In 2021 zijn we in gesprek gegaan met onze afvalverwerker, onze leveranciers en het KIDV (Kennisinstituut Duurzaam Verpakken). Wij zien steeds meer: afval is geen afval maar een basis voor een vervolgproduct. Onze ambitie is om het gebruik van plastic te verminderen en de sortering ten behoeve van recycling te verbeteren. Door de komende jaren intensief met onze leveranciers en afvalpartners samen te werken, willen we inzichtelijk krijgen welke materialen we inkopen en hoe we materialen het beste kunnen scheiden. Ons doel is dat de afvalverwerker uiteindelijk 90% van de afvalstromen kan verwaarden.

ONZE AMBITIE
Het is onze ambitie om afval te zien als basis voor een vervolgproduct. Bilderberg wil de hoeveelheid afval vanuit verpakkingen reduceren en recycling stimuleren. 

4. VERANTWOORD INKOPEN
Een bewust inkoopbeleid is misschien wel dé voorwaarde om de doelstellingen en ambities te behalen die Bilderberg op het gebied van duurzaam ondernemen heeft. Bewustheid vormt de kaders voor onze keuzes in de dagelijkse inkoop van goederen, diensten en producten. Hierbij zoeken we naar een overeenkomst die gunstig is voor onze planeet, onze leveranciers, onze gasten en voor onszelf. In onze inkoopvoorwaarden hanteren we al lange tijd een duurzaamheidsbeleid. We vragen onze leveranciers bijvoorbeeld om een duurzaamheidsverklaring te ondertekenen. Door ons inkoopbeleid aan te scherpen, op basis van de ambities in dit rapport, kunnen we hier nog een stap verder in gaan. 

AMBITIE
Onze duurzame inkoopvoorwaarden vormen een kader voor de doelstellingen en ambities die Bilderberg zich op het gebied van duurzaamheid heeft gesteld. Op basis van deze voorwaarden willen we ons inkoopbeleid aanscherpen. We willen nieuwe afspraken met onze leveranciers maken om tot een inkoopbeleid te komen die goed is voor onze planeet, onze leveranciers, onze gasten en onszelf.

5. CO2-EMISSIES
Hoewel CO 2-emissie vanuit onze stakeholders niet als belangrijkste thema naar voren kwam in de materialiteitsanalyse, hebben we er toch voor gekozen om deze in onze duurzame strategie op te nemen. De emissie van CO 2 heeft namelijk op veel factoren invloed. Daarnaast zijn er genoeg stappen die we nog kunnen nemen om onze CO 2-emissie te verminderen, vooral op het gebied van warmteinstallaties en elektrische apparatuur. Een belangrijke stap hiervoor is meer inzicht in verbruik en een berekening in aantal kilogram CO 2. 

ONZE AMBITIE
Bilderberg wil de route naar een CO 2 neutraal verblijf uitstippelen. Op de korte termijn zullen we verschillende quick wins uitvoeren om energie te besparen, op de lange termijn zullen we installaties vervangen. 

6. WATERVERBRUIK
Gemiddeld verbruiken onze hotels 9.505 m 3 water per jaar (2019 en 2020). Mede vanuit Green Key ligt onze focus al lange tijd op het reduceren van waterverbruik. Daarbij maken we onderscheid tussen het water dat onze gasten verbruiken en het water dat gebruikt wordt in de operatie. Door op beide fronten een grotere bewustwording te creëren, kunnen we een nog grotere besparing realiseren en zo het waterverbruik per gast per nacht verlagen.

ONZE AMBITIE
We willen in 2024 een besparing van 20% op ons huidige waterverbruik realiseren. Dit gaan we mede bereiken door ons waterverbruik 24/7 te monitoren en zo inzicht te krijgen in besparingsmogelijkheden. 

Thema 3: Onze mensen

Hier zetten we goed werkgeverschap en maatschappelijke betrokkenheid centraal

7. GOED WERKGEVERSCHAP
In een service gedreven organisatie als Bilderberg zijn medewerkers het hart van de organisatie. Dit hebben we sterk ervaren tijdens de COVID-19 pandemie. Sluitingen van onze hotels en restaurants, steeds wisselende maatregelen, collega’s die we moesten laten gaan en onderbezetting op de momenten dat gasten weer terugkwamen: het heeft veel van onze medewerkers gevraagd. Gelukkig zijn onze medewerkers zich blijven inzetten voor de gast. Het vinden van goed en gekwalificeerd personeel zal de komende jaren een grote uitdaging blijven, dat heeft ook zijn weerslag op de werkdruk van bestaande medewerkers. Goed voor hen zorgen, bijvoorbeeld door in te zetten op duurzame inzetbaarheid, is dan ook één van onze belangrijkste aandachtspunten. Maar ook inclusiviteit en diversiteit zorgen voor een gezond en sociaal bedrijf.

ONZE AMBITIE
Een gelukkige medewerker is de fundering van elk hotel. Onze ambitie is een werkomgeving creëren waar alle medewerkers zich gewaardeerd, veilig en betrokken voelen. 

8. GEMEENSCHAPSONTWIKKELING
Bilderberg is een van oudsher oer-Hollandse organisatie, met hotels die ieder een sterke lokale binding hebben. Wij voelen een sterke betrokkenheid bij deze lokale gemeenschappen en kennen veel initiatieven en langdurige samenwerkingen. We zetten onze kennis, mankracht, netwerk en faciliteiten graag in om een steentje aan een duurzame en sociale samenleving bij te dragen. Voor de komende jaren hebben we de ambitie om onze samenwerking met landelijke en lokale stakeholders te versterken en uit te breiden.

ONZE AMBITIE
Door middel van het vrijwillig inzetten van onze expertise, menskracht, faciliteiten, accommodaties en netwerk in de lokale omgeving, willen we specifieke doelgroepen of maatschappelijke doelen ondersteunen. Met deze investeringen in de lokale maatschappij willen we onze steen bijdragen aan een duurzame en sociale samenleving.

“Ons geheim is aandacht voor de wereld om ons heen, zodat onze toekomst even rijk is als onze geschiedenis”


             Rob van Hooijdonk - Operations Support manager duurzaamheid.png